Print house

Lang erfaring med ungdommelig futt!

Klokskap kommer med årene. Det er de som har erfart igjennom et langt liv vi ofte stoler mest på. Rett og slett fordi det er noe solid og trygt over deres råd. På den andre siden kan de eldre være konservative og litt for satt. De mangler kanskje energi og nyinnvinninger har en tendens til å gå dem hus forbi.

Print House AS har det beste fra to verdener; Gammelt trykkeri med unge ansatte. Vi er dyktige på det vi gjør, samtidig som vi er fulle av energi og utforskertrang. Vi kan papir og trykk. Vi er dyktige fordi vi som selskap har erfart gjennom så mange år. 

I tillegg er vi fulle av ideer og en trang til å utforske nye måter å gjøre ting på. Print House AS har høy kvalitet, unike leveringstider og maskiner, konkurransedyktige priser og tar trykkbransjen et steg videre. 

Vi er gamle, vi er unge.
Print House AS; Skill deg ut i mengden.
 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Visittkort, brevark, konvolutter, minibrev, ordresedler, omslagsmapper, etiketter, blokker.

Flyers, brosjyrer, plakater i alle størrelser, takplakater, bannere, seil og Roll-Ups.

Årsrapporter, tidsskrifter, medlemsblader, manualer, produktkataloger, brosjyrer, magasiner, rapporter, kompendier, bøker, årsoppgaver eller hovedoppgaver.


Webutvikling av Metronet Norge

Printhouse